Folkdansringen Stockholm Kalendarium Kurser Aktiviteter 2017

KALENDARIUM 2017
FEBRUARI
• 11 feb – Kurs i Nålbindning
• 13 feb – Distriktsstyrelsemöte
• 28 feb – DoS har möte
MARS
• 7 mars – Distriktsstyrelsemöte
• 11 mars – Danskurs
• 20 mars – Distriktets Årsmöte
• 26 mars – Gemensam danskväll I mars/april: Föreläsning om Särkar
APRIL
• 2 april – Ordförandekonferens för Stockholms distrikt
• 5 april – Distriktsstyrelsemöte
• 18 april – DoS har möte
• 29 april – Dansens Dag i Kungsträdgården
• 27 april-1 maj – Dans- och Dräktresa till Tallinn
MAJ
• 4 maj – Distriktsstyrelsemöte
• 7 maj – ”Lekdag” i Hagaparken
• 13 maj – DoS har möte
• 21 maj – Folkdansringens Dag
JUNI
• 12 juni – Distriktsstyrelsemöte
• 13 juni – DoS har möte
JULI
• 26-30 juli – Europeaden i Åbo, Finland AUGUSTI
• 19 aug – Dans- och spelmansstämma i Kungsträdgården
• 29 aug – DoS har möte Under hösten: Föreläsning om förkläden
SEPTEMBER
• 5 sep – Distriktsstyrelsemöte
• 5 sep – ”Nystart” av höstterminen
• 16 sep – Konferens för distriktets förtroendevalda och arbetsgrupper
OKTOBER
• 6-8 okt – Kurs i rotslöjd
• 11 okt – Distriktsstyrelsemöte
NOVEMBER
• 2 nov – Distriktsstyrelsemöte
• 7 nov – DoS har möte
• 14 nov – Distriktsmöte
• 18 nov – Gemensam danskväll
DECEMBER
• 4 dec – Distriktsstyrelsemöte