Gillesmöte lördag 27 oktober 2018 kl. 14.00


Vi träffas på Pumpan för att diskutera höstmötets sedvanliga ämnen: Budgetuppföljning, ersättningar och avgifter för 2019, nomineringar till årsmötet, verksamhet 2019 mm.

Har du något som du tycker skall tas upp på mötet så hör av dig till styrelsen.

Top