Gillesmöte lördag 18 november 14:00

Vi träffas på Pumpan för att diskutera höstmötets sedvanliga ämnen: Budgetuppföljning,

ersättningar och avgifter för 2018, nomineringar till årsmötet, verksamhet 2018.