Dansa folkdans! 

kurser under våren 2018 

Brage Gille arrangerar med hjälp av Kulturens bildningsförbund danskurser på måndagskvällar under våren. Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Södermalm. Dansa till levande musik! Du behöver inte anmäla dig i par och om inte annat anges krävs inga förkunskaper!


Anmälan och kontakt: info@bragegille.se, Carin 08-865719.

Kursavgift: till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.

 


Lär dig dansa kadrilj, menuett och engelska!

Grunder i de folkliga gruppdanserna kadrilj, engelska och menuett. Dessa kontradanser har dansats i Sverige ända sedan sextonhundratalet och på sina håll i landet har traditionen upprätthållits ända in i våra dagar.

Gunnar Eriksson kommer att vara vår danslärare och musiken leds av Lars-Ola Sandin.

 • Start: 22 januari
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, 18:00 – 19.30.
 • Pris: 275:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan

 


Lär dig dansa polska!

Lär dig grunderna i pardansen polska, för att sedan kunna ge dig ut och dansa på spelmansstämmor och danskvällar. Kursen är upplagd för att passa dig som aldrig har dansat tidigare, men även du som är dansvan och kanske har gått kursen tidigare får med dig något nytt. Ingen partner behövs. Vi dansar till levande musik från Eva Karlssons fiol, bekantar oss med musiken och sjunger. Danspedagog är Johanna Frithiofsson. För frågor om kursinnehåll, kontakta henne på johanna.frithiofsson@gmail.com.

 • Start: 22 januari
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, 19.45 – 21:15.
 • Pris: 400:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan

 


Fortsätt dansa kadrilj, menuett och engelska!

Vi fortsätter dansa kadrilj, engelska och menuett och lägger kanske till några andra kontradanser.

 • Start: 19 februari
 • Tid: tre måndagar, 1,5 tim, 18:00 – 19.30.
 • Pris: 225:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan 

 


Fortsätt dansa polska! 

Vi fortsätter dansa polska och prövar på den värmländska danstraditionen. Du behöver ha viss vana vid att dansa polska för att gå denna kurs. Kan tas som fristående kurs eller som fortsättning på kursen ovan. Spelmän är Anna Karlsson och Eva Karlsson och danspedagog är Johanna Frithiofsson. För frågor om kursinnehåll, kontakta henne på johanna.frithiofsson@gmail.com.

 • Start: 19 februari
 • Tid: tre måndagar, 1,5 tim, 19.45 – 21:15.
 • Pris: 300:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan

 


Utveckla din dans!

För dig som dansat förut och vill utveckla och fördjupa dina färdigheter. Vårt fokus är musik, samdans, rörelsemekanik och rörelseekonomi. Ami Dregelid tillsammans med Ellika Frisell med flera andra spelmän vägleder dig. Så här säger Ami om kursen:

Kursen är för dig som har dansat tidigare, men du behöver inte vara expert för att vara med och utvecklas. Vi kommer att dansa polska och bakmes och syssla med samspel med den du dansar med, hur man kan göra för att det ska gå lätt att dansa — det som brukar kallas rotation- och samdansteknik, och undersöka balans och flöde i dansen.

Vi kommer ha stort fokus på musiken, hur funkar det med puls, fras, melodi och underdelningar och hur gör man för att få till tvåvägskommunikationen med musikern. Kort sagt – hur att få till en avspänd, kraftfull och musikalisk dans.

Musikerna på kursen är fantastiska dansspelmän och har skarp blick för dans och stor vana att sätta ord på det som sker.

 • Start: 12 mars
 • Tid: fem måndagar 18:00-21:00
 • Pris: 1250:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan