Dansa folkdans och spela folkmusik!

Kurser våren 2021

Brage Gille arrangerar i samarbete med Kulturens bildningsförbund under normala omständigheter dans- och spelkurser varje termin. Vi dansar till levande musik och anlitar duktiga och välrenommerade pedagoger och dansspelmän. Danskurserna arrangeras vanligtvis på måndagar och spelkurserna på söndagar. Danskurserna spänner över pardans för nybörjare och fortsättningsnybörjare, över kurser med fokus på individuell utveckling av pardansteknik, till nybörjar- och fortsättningskurser i folkliga kontradanser som kadrilj, engelska och menuett.

På grund av covid-19-pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning planeras för närvarande inga danskurser under våren 2021. Om smittläget förändras och därmed rekommendationerna kan detta ändras. Denna sida uppdateras så snart vi ändrar vårt kursutbud.

Spelkurser kommer dock arrangeras under våren, men utan fysisk närvaro. Kurserna, läs mer nedan, utformas dock i huvudsak som individuella träffar mellan pedagog och varje kursdeltagare. Spelkurserna startar redan söndag 17 januari!

  • Anmälan och kontakt: info@bragegille.se, Carin 08-86 57 19.
  • Kursavgift: till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.

Personuppgiftspolicy


Spela folkmusik!

Vill du spela folkmusik? Under våren har du chansen att på din egen nivå spela folkmusik under ledning av Edward Anderzon. Undervisningen är under våren främst individuell och sker på distans via digitalt verktyg.

Edward är stråkpedagog och alla blivande eller nuvarande fiolister eller nyckelharpister är välkomna, helt oavsett spelerfarenhet, nivå eller ålder!

Om du spelar, eller vill börja spela, folkmusik på annat instrument är du välkommen att diskutera möjligheterna med Edward.

Kursen hålls samman av gemensamma (virtuella) träffar för alla deltagare en söndag i månaden där gemensamma problem och uppslag diskuteras. Mellan dessa söndagsträffar ges varje deltagare möjlighet till två individuella 20-minuterslektioner. Tider för dessa lektionspass planeras av Edward och deltagaren.

Vid stort intresse för kursen kan deltagarantalet komma att behöva begränsas.

  • Start: söndag 17 januari 16:00. Edward bjuder in oss.
  • Söndagsträffar: Kl. 16:00 28 februari, 28 mars, 25 april, 9 maj.
  • Pris: 550:-
  • Anmälan och information: se ovan.