Dansa folkdans! Spela folkmusik! 

sex kurser under hösten 2017 

Brage Gille arrangerar med hjälp av Kulturens bildningsförbund fem danskurser på måndagskvällar under hösten. Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Södermalm. Dansa till levande musik! Du behöver inte anmäla dig i par och om inte annat anges krävs inga förkunskaper!

Vi anordnar också en spelkurs under ett antal onsdagskvällar, se nedan. Även denna på Pumpan.

Anmälan och kontakt: info@bragegille.se, Carin 08-865719.

Kursavgift: till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.

 


Lär dig dansa kadrilj, menuett och engelska!

Grunder i de folkliga gruppdanserna kadrilj, engelska och menuett. Dessa kontradanser har dansats i Sverige ända sedan sextonhundratalet och på sina håll i landet har traditionen upprätthållits ända in i våra dagar.

Eric Bolander och Gunnar Eriksson kommer att vara våra danslärare och musiken leds av Lars-Ola Sandin.

 • Start: 4 september
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, starttid inte ännu bestämd
 • Pris: 200:-

 


Fortsätt dansa kadrilj, menuett och engelska!

Vi fortsätter dansa kadrilj, engelska och menuett och lägger kanske till några andra kontradanser.

 • Start: 9 oktober
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, starttid inte ännu bestämd
 • Pris: 200:- 

 


Lär dig dansa pardans och polska!

Grunder i pardans med betoning på polska. Lärare är  Johanna Frithiofsson, som lär dig dansen och Anna Karlsson, som spelar och lär dig om musiktraditionen.

 • Start: 4 september
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, starttid inte ännu bestämd
 • Pris: 375:-

 


Fortsätt dansa polska! 

Vi fortsätter att dansa  polska och kommer förmodligen sjunga lite också. Tema för hösten är ännu inte slutgiltigt bestämt. Alltid levande musik.
Du kan gå kursen antingen som en fortsättning på nybörjarkursen tidigare under hösten eller som en fristående kurs. Du ska ha dansat lite polska tidigare. Ingen partner behövs.

 • Start: 9 oktober
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, starttid inte ännu bestämd
 • Pris: 375:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille

 


Utveckla din dans!

För dig som dansat förut och vill utveckla och fördjupa dina färdigheter. Vårt fokus är musik, sandans, rörelsemekanik och rörelseekonomi. Ami Dregelid tillsammans med Ellika Frisell med flera andra spelmän vägleder dig. Så här säger Ami om kursen:

Kursen är för dig som har dansat tidigare, men du behöver inte vara expert för att vara med och utvecklas. Vi kommer att dansa polska och bakmes och syssla med samspel med den du dansar med, hur man kan göra för att det ska gå lätt att dansa — det som brukar kallas rotation- och samdansteknik, och undersöka balans och flöde i dansen.

Vi kommer ha stort fokus på musiken, hur funkar det med puls, fras, melodi och underdelningar och hur gör man för att få till tvåvägskommunikationen med musikern. Kort sagt – hur att få till en avspänd, kraftfull och musikalisk dans.

Musiker på kursen är Ellika Frisell, Olof Misgeld och Sven Ahlbäck – som förutom att vara fantastiska dansspelmän har skarp blick för dans är vana att sätta ord på det som sker.

 • Start: 6 november
 • Tid: fem måndagar 18:00-21:00
 • Pris: 1200:-

Spela! 

Utveckla ditt folkmusikspel med Anna Karlsson. Anna är utbildad folkmusiker från Musikhögskolan och spelar i första hand låtar från Värmland och Norge. Under fem kurstillfällen lär hon ut låtar till intresserade musikanter. Anna spelar fiol, men kursen är öppen även för andra instrument. För att tillgodogöra dig kursen behöver du inte ha stor erfarenhet av spel och du behöver inte ha spelat folkmusik tidigare, men det är bra om du inte är total nybörjare på ditt instrument. Ingen notläsningsförmåga krävs: all inlärning sker på gehör.

 • Start: 6 september
 • Tid:  5 tillfällen, varannan onsdag 18:00-20:00: 6 sept, 20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov
 • Pris: 500:-