Dansa folkdans och spela folkmusik! 

Kurser hösten 2019 

Brage Gille kommer att i samarbete med Kulturens bildningsförbund arrangera dans- och spelkurser under hösten. Dansa till levande musik! Du behöver inte anmäla dig i par och om inte annat anges krävs inga förkunskaper!

Danskurserna arrangeras på måndagar och spelkurserna på  söndagar.

Kurserna har olika starttider från september till november/december.

 • Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Södermalm.
 • Anmälan och kontakt: info@bragegille.se, Carin 08-865719.
 • Kursavgift: till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.

Lär dig dansa kadrilj, menuett och engelska!

Grunder i de folkliga gruppdanserna kadrilj, engelska och menuett. Dessa kontradanser har dansats i Sverige ända sedan sextonhundratalet och på sina håll i landet har traditionen upprätthållits ända in i våra dagar.

Gunnar Eriksson kommer att vara vår danslärare och musiken leds av Lars-Ola Sandin och Tony Johansson.

 • Start: 9 september
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, 18:00 – 19:30.
 • Pris:  300:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan.

Lär dig dansa polska!

Lär dig grunderna i pardansen polska, för att sedan kunna ge dig ut och dansa på spelmansstämmor och danskvällar. Kursen är upplagd för att passa dig som aldrig har dansat tidigare, men även du som är dansvan och kanske har gått kursen tidigare får med dig något nytt. Ingen partner behövs. Vi dansar till levande musik och Vega Nordkvist, fiol, står för den. Danspedagog är Henrike Wesp.

 • Start: 9 september
 • Tid: fyra måndagar, 1,5 tim, 19:45 – 21:15.
 • Pris: 540:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan.

Utveckla din dans!

För dig som dansat lite förut och vill utveckla och fördjupa dina färdigheter. Vårt fokus är musik, samdans, rörelsemekanik och rörelseekonomi. Ami Dregelid tillsammans tillsammans med Sven Ahlbäck, Ellika Frisell och Olof Misgeld  vägleder dig.

Kursen är för dig som har dansat tidigare, men du behöver verkligen inte vara expert: Våra pedagoger utvecklar dig från din egen individuella nivå, var du än befinner dig. Vi kommer att dansa polska och syssla med samspel med den du dansar med, hur man kan göra för att det ska gå lätt att dansa — det som brukar kallas rotation- och samdansteknik, och undersöka balans och flöde i dansen.

Vi kommer ha stort fokus på musiken, hur funkar det med puls, fras, melodi och underdelningar och hur gör man för att få till tvåvägskommunikationen med musikern. Kort sagt – hur att få till en avspänd, kraftfull och musikalisk dans.

Musikerna på kursen är fantastiska dansspelmän och har skarp blick för dans och stor vana att sätta ord på det som sker.

 • Start: 28 oktober
 • Tid: sju måndagar, 3 tim, 18:00-21:00
 • Pris: 1890:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan.

Dansa menuett! 

Kursen är lämpad för dig som är nyfiken på den folkliga menuettraditionen i Norden, men kan också vara en naturlig fortsättning på kontradanskursen i början av terminen. Vi kommer att pröva på menuetter från Skåne, Finland och Danmark.

Gunnar Eriksson kommer att vara vår danslärare och musiken leds av Lars-Ola Sandin och Tony Johansson.

 • Start: 7 oktober
 • Tid: tre måndagar, 2,5 tim, 18:30 – 21.00
 • Pris: 375:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan

Vad är det för skillnad på schottis?

spännande kurs för spelmän och dansare!

Vad är tretakt? Vad är en tvåtaktssnurr? Varför är en polska en polska och inte en vals? Vad är ”ettan” i takten? Hur hör man vilken underdelning det är? Vad är skillnaden på en jämn och ojämn polska? Varför känns olika schottisar så olika?

De här frågorna dyker ofta upp i våra kurser men det är svårt att få tid att reda upp begreppen, nu har du chansen att orientera dig!

Kom på endagskurs i praktisk musik- och dansteori för dig som spelar eller dansar! Ta med dansskor och instrument! Du får, helt oavsett din tidigare erfarenhet av dans eller spel, praktiskt prova att spela till dans OCH att dansa till spel.

Vi planerar två kurser, den första under hösten med Ellika Frisell och Ami Dregelid och under våren den andra med Sven Ahlbäck och Ami Dregeli. Kurserna är fristående, du kan gå på en av dem eller bägge.

Ellika Frisell
är frilansande folk- och världsmusiker och turnerar över hela världen. Hon undervisar bl. a. på Kungl. Musikhögskolan (KMH).

Sven Ahlbäck
är spelman och professor i folkmusik vid KMH. Sven har forskat länge om bl.a. hur vi uppfattar takt och puls i musik i allmänhet och i svensk folkmusik i synnerhet.

Ami Petersson Dregelid
är dansare och pedagog. Ami är kursföreståndare för danskursen på Eric Sahlströminstitutet och undervisar också på Danshögskolan (Doch) och på KMH.

Ellika, Sven och Ami har ett långvarigt och tätt samarbete med kurser bl. a. i Brage Gilles regi.

 • Datum: Söndag 1 december. Vårens datum meddelas senare.
 • Tid: 13:00 – 17:00
 • Pris: 360:- per kurstillfälle  till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan

Kurs i ensemblespel med Edward Anderzon

Spelar du ett instrument och nyfiken på folkmusik? Vill du spela tillsammans med andra och utveckla spelet tillsammans? Alla åldrar är välkomna och nivån anpassas efter deltagarna.

 • Tid: 5 söndagar, 1,5 tim, 16:00 – 17:30
 • Kurstillfällen: 25 augusti, 15 september, 13 oktober, 17 november & 15 december
 • Pris: 675:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan.

Nybörjarkurs i fiol och nyckelharpa med Edward Anderzon

Vill du börja spela nyckelharpa eller fiol? Kursen är avsedd för totala nybörjare och ger ett grepp om grundläggande teknik.

 • Tid: fem söndagar, 1 tim, 14:45 – 15:45
 • Kurstillfällen: 25 augusti, 15 september, 13 oktober, 17 november & 15 december
 • Pris: 450:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
 • Anmälan och information: se ovan.