Uppvaktningslista 2016

Uppvaktningslista  2016

JANUARI
1        Gunnel Rensvik                             80 år

MARS
25    Niklas Bolander                 35 år

APRIL
4       Bengt-Olof Brandt                         70 år
6       Magnus Axell                                 40 år

MAJ
6      Helmuth Zika                      65 år

JULI
23    Britta Eriksson                    90 år
29    Elisabeth Berglind              75 år

OKTOBER
1       Gabriel Grass                       10 år
23     Bengt Thörn                         85 år

NOVEMBER
3       Solveig Thörn                                    80 år

DECEMBER
23     Iris Eriksson                                      85 år

2017

FEBRUARI
18     Stefan Lundin                                  60 år
24    Ella Grass                                           15 år
26    Torgny Hansson                              50 år