Funktionärer

Funktionärer 2018

Ordförande Gunnar Eriksson
Vice Ordförande Hans Henke
Kassör Eva Bolander
Sekreterare Carin Christensson
Ledamot Ann Liljeqvist
Ledamot Ulla-Britt Torstensdotter
Ledamot Eric Bolander
Revisor Hans-Christer Gillquist
Revisor Helmuth Zika
Revisorsuppleant Magnus Axell
Revisorsuppleant Birgitta Lundqvist
Distriktsombud Göran Karlgren
Valberedning Eva Bolander,

Ylva Sandin

Webbmaster Hans Henke
Spelledare Tony Johansson