I väntan på att få dansa

‹ Gå tillbaka till

Från vänster: Okänd, Åke B, Ingrid R, Kerstin B, Annika E, Stefan, Eva Sp, Gunnar R, Gunnar E, Eva Sä, Berit G, Nils-Allan G, Marie L, Claes L, Maggie R, Lise A