Brage Gille år för år

Brage gille år för år
1906 Föreningen Brage bildas i Finland
1908 Föreningen Brage gör ett besök i Stockholm i juli och inspirerar till att starta en förening här.
1909 Gillet börjar öva och Hilmer Schelin bjuder in till medlemskap i Brage Gille. En första soaré genomfördes men under namnet ”Folkdansvännerna”.
1910 Brage Gille bildas formellt.
1911 Deltar i ungdomsmötet i Helsingfors.
1912 Besöker Danmark.
1913 På Yttringe Lidingö hyrdes föreningens sommarhem.
1914 Ramsnora var årets sommarhem.
1915 Werka hyrdes detta år som sommarhem.
1916 Ekedal, Rönninge hyrdes detta år och där huserade vi till 1935.
1917 Resa till Norge.
1918 Beslöts att Brage Gille skulle bestå av två danslag.
1919 Stockholms Folkdansföreningars Centralkommitté bildas.
1920 Första Nordiska folkdansstämman. Svenska Ungdomsringen bildades
1921 Besöker Danmark och Brage Gilles märke ritades av Ernst Granhammar.
1922 Syddes Brage Gilles fana av flickorna, pojkarna skänkte materialet. Resa till Norge.
1923 Kallade Brage Gille Kurt Belfrage till sin första hedersordförande.
1924 Besök i Norge.
1925 Utdelades de första guldmärkena till Georg Andersson och Gunnar Rasmusson.
1926 Besök i Norge, Gottfrid Sjöberg fick Guldmärket.
1929 Besök i Danmark. Bernhard Jansson erhöll guldmärket.
1930 Brage Gille 100 medlemmar
1932 Besök i Norge.
1935 I Gillets stadgar infördes en paragraf om att medlem är skyldig att anskaffa bygdedräkt efter 1 års medlemskap.
1936 Gillet fick sin första kvinnliga ordförande Betty Karlin. Detta år och fram till 1939 var Brage Gille engagerat i folkparkerna och företog en del resor i landet. Ett nytt sommarhem hyrdes, Utgårda, Rönninge. Detta hyrdes fram till 1944.
1938 Besök i Danmark.
1939 Besök i Danmark.
1941 Brage Gille hade för första gången hand om gamla dansen på Bollnäsbanan på Skansen. Detta fortsatte fram till 1956. Även samkvämsverksamhet på Kungsholmens läroverk, som tillsammans med Kedjan drevs fram till 1950, startades detta år.
1943 Georg Lanbert fick Guldmärket
1944 Brage Gille startade sin barnlagsverksamhet och sommarhemmet Björkliden inköpes. Anders Andersson tilldelades Guldmärket.
1946 Besök i Danmark under två veckor. De första veckoslutsträffarna genomfördes på Nygård. Brage Gille staterade i Värmlänningarna på Operan i den uppsättning som gavs fram till 1951.
1948 Första resan utanför Norden genomförs till Schweiz.
1949 Resa till Danmark. Guldmärket tilldelas Rudolf Sjöberg, Kaj Thunberg och Claes Thunberg.
1950 Uppflyttades första gången nio barnlagsmedlemmar upp till stora gillet efter att varit med sedan barnlagets början, och Björkliden fick elektricitet installerat och telefon indragen.
1951 Resa till Danmark.
1952 Brage Gille är 200 medlemmar och reser till Norge.
1953 Den första hembygdsfesten i Täby tillsammans med Stockholms Spelmansgille. En resa till Åland.
1954 Barnlaget fick mottaga en svensk fana av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag och Brage Gille anordnade en fjällresa till Grövelsjön. Anna-Lisa Andersson erhåller Guldmärket.
1955 1955 avhölls det första julgillet på Björkliden under Trettondagshelgen och Brage Gilles fond för utbildning av ledare och spelmän bildades. En turné till Danmark, Frankrike och Italien genomfördes.
1956 Skapades en resefond inom gillet och Åland besöktes åter.
1957 En resa till Italien skedde detta år.
1958 Beslutades om nya given, vilken innebär att flickorna har samma rätt att bjuda upp till dans som pojkarna. Resan detta år gick till England och Danmark.
1959 Brage Gille 50 år. Britta Eriksson och Kerstin Jakobsson erhöll Guldmärket. Åland besöktes. Björklidenfonden instiftades.
1960 Gillet fick mottaga en fanduk som gåva av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag.
1961 Resa till Tjeckoslovakien genomfördes.
1963 Tyskland var resmålet detta år.
1964 Gudrun Åberg erhåller Guldmärket.
1965 Till Österrike och Frankrike gick resan detta år.
1968 Resmålet för året var Irland.
1969 Anders Andersson utsågs till Gillets hedersordförande. Guldmärket tilldelades Ragnar Larsson.
1971 Under tre veckor besöktes Frankrike detta år
1974 Lars-Erik Andersson erhåller Guldmärket.
1975 Till Spanien gick resan.
1977 Detta år besöktes Belgien.
1978 Gillet var detta år i Holland. På hösten besöktes Århus i Danmark.
1979 Guldmärket tilldelades Maj-Britt Jansson
1981 Resa till Danmark genomfördes.
1983 Danmark var målet för årets resa.
1984 Guldmärket tilldelades Eva Axell och Margareta Rinnbäck Återigen besöktes Danmark
1985 En resa till Belgien arrangerades detta år.
1986 Danmark besöktes.
1987 En festival på Mallorca var mål för årets resa.
1989 Guldmärket utdelades till Britt Rydell. Medlemmar i gillet deltog i Stockholms distrikts 70-årsjubileum på Globen, där föreställningen ”Tidernas dans” Framfördes.
1990 Resan gick till Grekland.
1994 Allan Johansson erhöll Guldmärket
1999 Birgitta Lundqvist, Gunnar Eriksson och Eric Bolander erhöll Guldmärket.
2006 Vi deltog i en folkdansfestival i Prag
2009 Brage erhåller en fana från Rikskommittén Sveriges Nationaldag till sitt 100 års jubileum. Bertil Lundqvist, Carin Christensson och Eva Bolander erhöll Guldmärket vid jubileumsfesten som avhölls på Högloftet.