Distriktets jubileumsfest 5 oktober 2019

Lördag 5 oktober 2019 ställer distriktet till med jubileumsfest!

Har du frågor om jubileumsfesten kontakta Ingrid Holmberg (Tel 070 – 259 71 08) eller Britta Svensson (Tel 073 – 076 27 35)

Mer information kommer.