Förkläden i tradition lördag 18 november

Distriktet anordnar också en föreläsning om förkläden. Dessvärre krockar detta kanske

med vårt gillesmöte, se nedan. Men tid är ännu inte bestämd, så har vi tur hinner man med

bådadera! Läs mer på https://tinyurl.com/forkladen-ht17. Anmälan via styrelsen.