Foto Matdag 2012-10-22

Några bilder på korvarna och dem som har gjort dem.