Gemensamma danskvällar 26 mars och 18 november Folkdansringen Stockholm

Folkdansringen Stockholm inbjuder dansare och spelmän till gemytlig samvaro

Vi dansar gammaldanser, gillesdanser, folkdanser och sånglekar.
Danslista kommer att anslås ca 1 månad innan danskvällarna på vår hemsida www.folkdansringen-stockholm.se
100 kr i inträde

mellan kl.17.00-21.00
Gratis inträde mellan kl.14.00-16.00

Medtag egen kaffekorg.

Spelmän går gratis och bjuds på fika! Anmälan för spelmän till Stefan Lindén i Slagsta Gille, stefan.linden@folkdansringen-stockholm.se tel. 0706 551 552.
Frågor besvaras av till Göran Frööjd på 0762 640 009 eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se
Söndag 26 mars i Brommasalen, Alvik Lördag 18 november i Hallunda Folkets hus
Eventuell barn-ungdomsdans mellan kl.14.00-16.00. Vuxna och ungdomar dansar mellan kl.17.00-21.00
Varmt välkomna!