Hans

Dagskurs i finländska menuetter

Ta chansen att pröva på eller fördjupa dina kunskaper i finländsk menuett! Kursledare är Marcus Blomberg, riksinstruktör för Finlands Svenska Folkdansring, och Anders Backman, spelman. Kursen arrangeras av Sollentuna Folkdansgille, Kulturella folkdansgillet, Brage Gille och Folkdansringen Stockholm.

Under dagen bjuds vi på både för- och eftermiddagskaffe och får också möjlighet till en längre lunchpaus. Medtag egen lunchmatsäck!

Sollentuna, KFG och Brage ombesörjer anmälan och kostnad för sina respektive medlemmar. Andra föreningar och grupper som vill delta kontaktar Brage Gille, se ovan. Enskilda dansare kan anmäla sig och betala individuellt.

  • Dag: Söndag 18 november
  • Plats: Arena Rotebro (Rotebro dansträff) i Sollentuna
  • Tid: Samling med kaffe 9:00. Dans 9:30 – 16:30 (med pauser för lunch och eftermiddagskaffe).
  • Pris: 300:- till plusgiro 25 94 35-6, Brage Gille. Ange kurs och namn.
  • Anmälan och information: se ovan.