Lekledning

Vi ställer gärna upp och håller lekledningar vid alla tidpunkter på året.

Vi har erfarna lekledare goda spelmän med rutinerade medhjälpare som förvandlar ringlekar till enrolig stund för barnen och en problemfri stund för dig som arrangör.

Kontakta oss så kan vi tillsammans göra ett lämpligt program med ringlekar antingen det är
Vi har erfarenhet om hur långa varje danspass skall vara samt hur många medhjälpare som behövs beroende på hur många barn och vuxna som skall deltaga i lekarna.runt granen, midsommarstången eller vid något annat tillfälle.