På gång Brage Gille

Extra gillesmöte tisdag 26 januari 18:30

Styrelsen beslutade på sitt senaste styrelsemöte att föreslå föreningen att skjuta upp
årets årsmöte från det planerade datumet 6 mars till 22 maj. Detta på grund av pandemiläget
och det föreningsdemokratiskt tveksamma att arrangera ett årsmöte längs
digitala kanaler som inte alla medlemmar har tillgång till. En sådan flytt av årsmöte
strider mot våra gällande stadgar och styrelsen vill därför ha föreningens stöd för
denna åtgärd. Förslaget om årsmötesflytt kommer bli mötets huvudpunkt, men förutom
denna passar vi på att redovisa de diskussioner som styrelsen för om uppdragen
från senaste årsmötet rörande vad våra pengar ska användas till.
Mötet sker digitalt via Zoom. Mötet öppnar 18:15.

Kontakta styrelsen för att få länken till mötet.