Seniorträff 28 september 2021 kl 12:45-15:00

Brageiter, kulturintresserade, nyfikna, vänner
Vidga vyerna. Möt en verksam konstnär och skulptör och låt dig inspireras.

Ann Ahlbom Sundqvist, utbildad vid Konstfack
och verksam i Stockholm, har erbjudit sig att visa
sin verkstad och några av sina verk för Gillets
seniorer. Ann bor i Älvsjö och arbetar i många
material såsom sten, metall, glas och lera. Hon är
representerad på ett flertal ställen i
Stockholmsområdet, såväl som runt om i
Sverige.
Vid besöket som planeras till c:a två timmar kommer alla deltagare även få tillfälle
att under Anns ledning kort få prova på arbetet som konstnär.
Så här presenterar Ann sig själv på sin hemsida:
Jag arbetar som skulptör, grafisk formgivare och tecknare
och har varit konstnärligt verksam i snart 30 år med bl a
utställningar och uppdrag. Jag är utbildad på Konstfack
inom Skulptur.
Jag gillar form och material och vill skapa ett uttryck eller
en känsla. Mitt formspråk har en viss tidlös linje, där jag
inspireras av naturens mikroformer, klimatet och
kommunikation mellan människor. Motsatser, likheter och
dialog är teman som återkommer i mitt arbete. Val av
material bestäms utifrån uttryck, tankar, historia och miljö.
Jag visar min konst på separat- och samlingsutställningar
samt genom offentliga konstnärliga gestaltningsuppdrag.

Vi träffas utanför spärrarna på Älvsjös pendeltågsstation 12:45 den 28 september och tar sedan en kort promenad till Anns hus.

Anmälan senast 26 september till mailto:info@bragegille.se