Sista dag för motioner 31 januari 2019

Motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Dat är alltså dags att fundera på vad vi skall ändra på i föreningen. Tänktill, skriv ner och skicka till styrelsen, allt som du vill ändra på till det bättre.

Det är aldrig fel att motionera.