Stor Gemensam danskväll Lördag 25 november

Folkdansringen Stockholm inbjuder dansare och spelmän till gemytlig samvaro LÖRDAG 25 NOVEMBER i Hallunda Folkets hus Barn-ungdomsdags kl. 14.00-16.00 Vuxna och ungdomar dansar kl. 17.00-21.00   Vi dansar gammaldanser, gillesdanser, folkdanser och sånglekar. Danslista kommer att anslås på hemsidan ca 1 månad innan danskvällen.   100 kr i inträde kl. 17.00-21.00. Gratis inträde kl. 14.00-16.00. Medtag egen kaffekorg. Spelmän gratis och bjuds på fika! Anmälan för spelmän till Stefan Lindén i Slagsta Gille på: stefan.linden@folkdansringen-stockholm.se eller tel. 070 – 655 15 52   Frågor besvaras av till Göran Frööjd på 0762 640 009  eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se   Varmt välkomna!