Funktionärer

Funktionärer 2021

Ordförande Gunnar Eriksson
Vice Ordförande Hans Henke
Kassör Eva Bolander
Sekreterare Carin Christensson
Ledamot Vakant
Ledamot Aina Christensson Lundberg
Ledamot Eric Bolander
Revisor Hans-Christer Gillquist
Revisor Helmuth Zika
Revisorssuppleant Magnus Axell
Revisorssuppleant Birgitta Lundqvist
Distriktsombud Göran Karlgren
Valberedning Ylva Sandin,
Camilla Sälg
Webbmaster Hans Henke
Spelledare Tony Johansson

Du kan nå oss på info@bragegille.se