Verksamhetsplan 2013

för Brage Gille

 

1      Inledning

Verksamhetsplanen är ett försök att strukturera de aktiviteter som gillet siktar på att genomföra under året. Planen använder måldokumentet för 2011 – 2015.

Kapitel numreringen från måldokumentet används även i detta dokument för att förenkla jämförandet av dokumenten

 

2      Organisation

2.1    Gillesmöten

Vi tror att vi kommer att behöva ett Gillesmöten, utöver årsmötet, för att fatta beslut om angelägna frågor.

Förhoppningsvis kommer vi att under året kunna teckna ett avtal gällande en lokal för föreningen vilket kan innebära att ett möte kallas in med mycket kort framförhållning.

Under det Gillesmöte som planeras till november/december kommer vi att behandla verksamhetsplanen för 2013.

                     

2.2    Ekonomisk styrgrupp

Gruppen arbetar på och till årsmötet kommer förslag till ändringar av stadgarna för att stadfästa deras arbete samt att ytterligare skydda kapitalet för eventuella kupper.

2.3    Verksamhet

2.3.1    Instruktörer

Målet är att vi under året kan knyta två instruktörer till föreningen för verksamheten under året

2.4    Ekonomi

2.5    Samarbetspartner

2.5.1    Andra föreningar

Vi fortsätter samarbete med Svenska Folkdansens Vänner, Akademiska Folkdansgillet. Lifsandarna har under 2012 lagt ner sin verksamhet..

Ett samarbete med Distriktet och eventuellt andra lag hoppas vi att kunna ha i vårt projekt för dans i skolorna.

 

3      Verksamhet

3.1.1    Pardanser (polskor)

Vi planerar att genomföra två kurser med detta innehåll under vår/höst.

 

3.1.2    Pardanser (schottis och polska

En blandad kurs med polska och schottis, planeras till vår/ höst

3.1.3    Brudvals

Detta erbjudande som riktar sig till de som skall på bröllop och inte kan, eller känner sig osäkra, på att dans vals. Antingen det gäller brudparet eller bara är bjudna på festen. Vi planerar hur upplägget skall vara samt presentera denna kurs på vår hemsida. Kursen vänder sig till ett eller flera par under några timmar.

3.1.4    Lekstugor

Vi planerar att genomföra två lekstuga under vår respektive höst.  Blandade danser helt kravlöst med möjlighet att efteråt gå ut och äta en bit mat och dricka en öl. Genomförs på lördagseftermiddagar. Kan även genomföras i samarbete med våra alliansföreningar i form av The-dans.

3.1.5    Uppvisningsverksamhet

Skall ta fram program och träna in det för midsommaren.

3.1.6    Midsommar

Midsommar planeras enligt förra årets upplägg. Förläggning i Uttringe SFV:s gård och med samma ställen för lekledning och dans som i år.

3.1.7    Lekledningar

Vi har för närvarande två lekledning inplanera och det är på Ellen Keyskolan och El-Ettan i januari.

3.2    Slöjd

En kursdag planeras under våren med temat fixa det lilla extra till din dräkt.

Under hösten planeras en kursdag med inbjuden ledare för att prova på något intressant slöjd teknik.

3.2.1    Distriktets kurser

 

3.3    Musik

Minst två spelträffar med en externledare skall genomföras. En på våren och en på hösten.

3.4    Barnverksamhet

Ett alvarligt försök att etablera oss i skolorna på Söder skall göras under året. En planeringsdag för detta genomförs i januari. Då tar vi fram upplägget för några olika program som vi sedan kan erbjuda skolorna.

Under våren genomför vi en bearbetning av skolorna. Vi hoppas kunna få möjlighet att genomföra besök och prata med ansvarig personal i skolorna.

Förhoppnings vis skall detta leda till att vi kan starta upp verksamhet på en eller flera skolor under läsåret 2012 – 2013.

För detta har vi inte egna resurser utan måste i första läget projektanställa någon under ett par månader på halvtid under ett par månader. Instruktörer och eventuell musik måste vi sedan engagera för höstens kurser.

3.5    Kultur

3.5.1    Mat och andra traditioner

En middag planeras under hösten med inriktning på någon gammal matkultur. Detta genomförs till självkostnadspris. Om vi hittar någon lämplig ledare så kommer kostnaden för denna att betalas av Gillet.

3.5.2    Stadsvandring

En vandring på Djurgården är planerad till den xx juni

3.5.3    Digitalisering av smalfilm

 

3.5.4    Brage gille 100 år

 

4      Kamratskap

Genomförande av ett 104 års jubileums fest. För att genomföra denna tillställning krävs att ett antal medlemmar utanför styrelsen engagerar sig och tar ansvaret för det arbete som skall göras.

5      Lokal

Att finna och rusta upp en lokal är den mest prioriterade verksamheten under den närmsta tiden. Lokalen kommer att vara grunden för all vår verksamhet och även möjligheten för att kunna skapa och bedriva verksamhet. Idag är det alltid en chansning att dra igång en verksamhet. Blir det inget så kostar lokalen och det blir förlust för föreningen. Det innebär att vi får ställa in verksamhet när det är för få anmälda vilket givetvis minskar intresset att anmäla sig när det finns tveksamhet om det blir något eller inte.

Med en egen lokal är all verksamhet som bedrivs ”lönsam” genom att även en krona i intäkt är mer än 0 vilket vi får om lokalen står tom.

 

6      Sammanfattning

Skall vi lyckas att genomföra denna planerade verksamhet under 2012 behöver vi i styrelsen hjälp från alla medlemmar med deltagande och stöttning i arbetet.