Veteranträff tisdag 26 september 14:00

Denna tisdageftermiddag visar vi upp Pumpan och Hilmersalen för dem som kanske inte

lika ofta har tillfälle att träffa oss där. Tanken är att träffas och prata gamla minnen och

kanske planera Llera träffar av samma typ. Gillet bjuder på kaffe och nåt smaskigt till, men

den goda stämningen och de spännande anekdoterna får deltagarna bistå med!